La Psicologia Online

Els avenços tecnològics han facilitat la existència del servei psicològic a distància, sense oblidar que en alguns casos serà necessari adreçar-se en persona a la consulta. La filosofia i la tècnica professional de la psicoteràpia online és idèntica als tractaments convencionals. Simplement, els procediments i la comunicació s’adapten a un nou mitjà.

En psicologia online, l’ètica professional que ens guia és la mateixa que en la teràpia tradicional: el Codi Deontològic de l’Il·lustre Col·legi de Psicòlegs. L’ètica professional garanteix, per exemple, la privacitat absoluta.

Avantatges de la psicologia online

Assequible, accessible i estalvi de temps són els tres pilars de la psicologia online. És significativament més econòmica que la presencial. Trenca amb les barreres geogràfiques, ens permet evitar desplaçaments i sales d’espera. Permet combinar l’ús del correu electrònic o xat per comunicar-se entre sessions, en cas de que sigui important pel cas.

Pot produir un efecte de desinhibició – per exemple, sentir-se menys tens – en el pacient pel fet de no estar present físicament amb el terapeuta, facilitant la comunicació.

Desavantatges de la psicologia online

En el cas de realitzar-se mitjançant correu electrònic o xat es perd informació visual i auditiva que pot dificultar la percepció de l’estat afectiu del client i per tant és necessari un esforç de sinceritat i confiança per posar en coneixement aquests estats per escrit.

El psicòleg pot assegurar la confidencialitat del tractament per la seva part, però no pot controlar la diligència del pacient. Així, cal que aquest sigui curós amb l’ús de contrasenyes i altres mitjans electrònics i evitar, per exemple, deixar a la vista els correus electrònics privats.

Problemes que poden ser tractats online

Trastorns d’ansietat, de l’estat d’ànim, de relació o comunicació, de parella, trastorns sexuals, alimentaris, del son i trastorns adictius. Existeixen estudis que evidencien l’efectivitat de la teràpia online en aquests trastorns. Per exemple: “Tractaments basats en internet per a la depressió i el trastorn de pànic” (Internet-based Treatment for Depression and Panic Disorder) Karolinska Institutet. Estocolm, Suècia.

Trastorns que tractem

La psicoteràpia

El treball dels psicòlegs és ajudar a les persones a viure d’una manera més feliç i saludable. Per tal d’ajudar al desenvolupament eficaç d’hàbits positius, és necessari aplicar tècniques que neixen de la investigació científica, com ara la psicoteràpia.

La psicoteràpia és el tractament col·laboratiu basat en la relació que s’estableix entre un individu i el seu psicòleg. El psicòleg ofereix un ambient de suport que permet al pacient parlar obertament de forma objectiva, neutral i sense prejudicis.

Quan s'ha de considerar anar a psicoteràpia?

Algunes persones poden ser reticents a sotmetre’s a un tractament de psicoteràpia, però aquest és un instrument de gran ajuda per persones que pateixen depressió, ansietat o enuig durant un període prolongat en el temps, per persones que veuen que tenen problemes que estan afectant el seu benestar físic i emocional o persones que no es veuen capaces d’enfrontar algun esdeveniment com una nova feina, un divorci o el dol per la pèrdua d’un familiar. L’Associació Americana de Psicologia (APA en anglès) remarca, per exemple, els següents signes com a possibles indicadors de la necessitat de recórrer a un professional:

  • Sents una sensació aclaparadora i perllongada d'impotència i tristesa.
  • Els teus problemes no semblen millorar malgrat els teus esforços i l'ajuda de familiars i amics.
  • Et resulta difícil concentrar-te a la feina o al dur a terme altres activitats quotidianes.
  • Et preocupes massa, esperes el pitjor o estàs constantment al límit.
  • Les teves accions, com beure massa alcohol, consumir drogues o ser agressiu, t’estan perjudicant a tu i/o a altres persones.